การตลาดแบบดึงดูด,attraction marketing
ศูนย์กระจายสินค้า
 
 

ศูนย์กระจายสินค้า

การเปิดศูนย์ มินิโมบาย กระจายสินค้าเบิกสินค้า เข้าในสต็อก ขั้นต่ำ 150,000 บาท (ครั้งแรก)
• ได้รับสินค้า ZEN NETWORK มูลค่า 150,000 บาท
• ได้รับค่าบริหารมินิโมบาย  5%  ของ PV ตามยอดหมุนเวียนมินิโมบายในแต่ละเดือน
• ได้รับคะแนนแจงยอด 10,000 PV
• ได้รับอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย จากบริษัทฯจัดให้ เช่น ป้ายชื่อบริษัท. ป้ายโชว์สินค้า
• ได้รับการโปรโมทผ่านช่อง CENTRAL CHANNEL ฟรี 1 เดือน มูลค่า 150,000 บาท
• ได้รับตั๋วแพ็กเกจท่องเที่ยวเกาหลีฟรี 1 ใบ


การเปิดศูนย์ โมบาย กระจายสินค้า
เบิกสินค้า เข้าในสต็อก ขั้นต่ำ 300,000 บาท (ครั้งแรก)
• ได้รับสินค้า ZEN NETWORK มูลค่า 350,000 บาท
• ได้รับค่าบริหารโมบาย  7%  ของ PV ตามยอดหมุนเวียนโมบายในแต่ละเดือน
• ได้รับคะแนนแจงยอด 35,000 PV
• ได้รับอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย จากบริษัทฯจัดให้ เช่น ป้ายชื่อบริษัท. ป้ายโชว์สินค้า
• ได้รับการโปรโมทผ่านช่อง CENTRAL CHANNEL ฟรี 2 เดือน มูลค่า 300,000 บาท
• ได้รับตั๋วแพ็กเกจท่องเที่ยวเกาหลีฟรี 1 ใบ
• ได้รับ Sumsung Galaxy Note จำนวน 1 เครื่อง


การเปิดศูนย์ เซ็นเตอร์ กระจายสินค้า
เบิกสินค้า เข้าในสต็อก ขั้นต่ำ 500,000 บาท (ครั้งแรก)
• ได้รับสินค้า ZEN NETWORK มูลค่า 550,000 บาท
• ได้รับค่าบริหารเซ็นเตอร์ 12%  ของ PV ตามยอดหมุนเวียนเซ็นเตอร์ในแต่ละเดือน
• ได้รับคะแนนแจงยอด 55,000 PV
• ได้รับอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย จากบริษัทฯจัดให้ เช่น ป้ายชื่อบริษัท. ป้ายโชว์สินค้า
• ได้รับการโปรโมทผ่านช่อง CENTRAL CHANNEL ฟรี 3 เดือน มูลค่า 500,000 บาท
• ได้รับตั๋วแพ็กเกจท่องเที่ยวเกาหลีฟรี 2 ใบ
• ได้รับ Sumsung Galaxy Note จำนวน 1 เครื่อง

email

ระบุตัวเลขที่เห็น
ชื่อ  
อีเมล์  
หมายเลขติดต่อ  
เวลาสดวกติดต่อ  
สอบถามเพิ่มเติม  
 

joomla analytics

 
 
การตลาดแบบดึงดูด,attraction marketing