การตลาดแบบดึงดูด,attraction marketing
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง


เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
http://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/fitness11/Capture-0818759179.JPG

http://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/fitness11/Head-Website.JPG

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/hollow_earth_rotate_sm_wm.gif>>>โลกไร้พรหมแดน >>>>      http://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/2RF-logo.jpg     <<<< บริษัท รุ่งโรจน์ จำกัด  http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/thailand_flag_perspective_anim_sm_wm.gif
 

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/fitness11/Capture-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.JPG

Outdoor Fitness & Outdoor Playgroundมอก.685-2540

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/577367_355585614547608_907955383_n.jpghttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/Capture-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81.JPGhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/running_on_treadmill_lose_weight_PA_sm_wm.gif

 

ดูรูปสินค้าทั่วไปแต่ละรุ่น คลิ๊ก..>>โบว์ชัวร์.

        http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/Headedpg-1.jpg

                   เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง..                

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/forklift_lifting_load_PA_sm_wm.gifhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/Capture-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.JPGhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/loading_truck_trailer_PA_sm_wm.gif

*สินค้าใหม่ หลายรุ่น ตามแบบของบริษัท*
*รับผลิต สินค้าตามแบบหรือออกแบบใหม่ ตามลูกค้าต้องการ*
*รับปรับปรุง-ซ่อมแซมให้เหมือนใหม่ ที่ติดตั้งไปแล้วของทุกบริษัท*


"รับประกัน ความพอใจ"
http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat//coffee_table_talk_PA_sm_wm.gif"รับสมัครผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ."http://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/stick_figures_team_puzzle_sm_wm.gif

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/images%20(4).jpg         http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/megaphone_protest_sm_wm.gif 
http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat//stick_figure_working_laptop_desk_sm_wm.gifhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/fitness11/Capture-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88.JPGhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/business_meeting_shaking_hands_sm_wm.gif
ไม่ต้องเช็คราคาที่ไหน รับประกันถูกกว่าทุกโรงงานแน่นอน
**ขอใบเสนอราคา ปรึกษาด้านการตลาด ได้เลย ไม่ต้องเกรงใจครับ**


"ลงข้อมูล..ติดต่อกลับภายใน 10นาทีครับ" (รุ่น = S,L,TW,B,RPG)

เพื่อความสะดวกในการประสานงาน "กรุณาลงเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับ".
http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/arrow.gif

email

ระบุตัวเลขสีแดงที่เห็นครับ>>
ชื่อ นามสกุล  
email: ของท่าน  
หมายเลขติดต่อ  
เวลาสดวกติดต่อ  
สอบถามเพิ่มเติม (รุ่นS,L,TW,B,RPG)  
 

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/figure_running_letter_sm_wm.gifใบเสนอราคา.. ส่งให้ท่านทาง email. ของท่านครับ >>http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/icon_animation.gif
**ข้อมูลลูกค้าเก็บเป็นความลับสูงสุด**

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/fitness11/Capture-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.JPG
ขอใบเสนอราคาเลย! จะได้ ไม่เสียโอกาส ทางการตลาดครับ.

เป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดอีกมาก ด่วน!
 

เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น สินค้าจะไม่ใช้ สายพานและสปริง โดยเด็ดขาด


"" ระบบสีที่ใช้พ่น เป็นสีพ่นรถยนต์ 2K เคลือบ CLEAR อย่างดี.""

 

“สินค้าคุณภาพดี ใหญ่ ทนทาน ถูก คุ้ม สะใจ”

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่าย    เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง    เครื่องเล่นสนามกลาง

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat//red_leader_running_the_race_sm_wm.gifhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/fitness11/Capture-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.JPGhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat//stick_figure_drawing_three_check_marks_nonlooping_sm_wm.gif
                 http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/144500_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.- ทม.- ทต.- อบต.)
http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/RT.jpg-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
              http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/2251_2_banner.jpg-หมู่บ้านท้องถิ่น (งบประมาณ SML.)http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/logofinal.jpg
                               http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/LogoERC.jpg-หมู่บ้านท้องถิ่น (กกพ. งบประมาณ ไฟฟ้าฝ่ายผลิต-ภูมิภาค)

 

-มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน (รัฐ-เอกชน)
-โรงพยาบาล (รัฐ-เอกชน)
-หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ทั่วประเทศ
-ชุมชน เมือง-ชนบท ต่างๆ

-กรมทหารหน่วยต่างๆ (บก-อากาศ-เรือ)
-ที่พัก ตำรวจ-ทหาร
-ประชาชน ทั่วไป

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่าย    เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง    เครื่องเล่นสนามกลาง

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat//stick_figure_walking_reading_book_sm_wm.gif

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุ เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้มีที่ออกกำลังกายและเป็นที่พบปะสังสรรค์ ของคนในวัยเดียวกัน อีกทั้ง มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ไม่ไข้เจ็บง่าย ๆ มีความสุข และมีขวัญกำลังใจที่ดี

หลักการและเหตุผล
การ ส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เป็นความจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกล อบายมุข และยาเสพย์ติด เป็นคนดีของสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

ดัง นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ ของผู้สูงอายุ และสร้างเสริมการพัฒนาร่างกายของเยาวชน โดยการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงเป็นประจำ ทั้งนี้ ทุกชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรจัดหาเครื่องออกกำลังกายไว้ใช้ออกกำลัง เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุ เยาวชน ประชาชนของแต่ละตำบล ในจังหวัดต่างๆ มีสถานที่ออกกำลังกายร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ได้พบปะสังสรรค์ ในวัยเดียวกัน
มีความสุขในบั้นปลายชีวิตและที่สำคัญอีกอย่าง คือช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพย์ติด และอบายมุขต่างๆ

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่าย    เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง    เครื่องเล่นสนามกลาง

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/weight_loss_celebration_PA_sm_wm.gif"สุขภาพดี หาซื้อไม่ได้  ถ้าต้องการ  ต้องออกกำลังกายเอง".http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_exercise_dips_sm_wm.gif
http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/144500_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg           http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/2251_2_banner.jpghttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/logofinal.jpg        http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/RT.jpg       http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/LogoERC.jpg

"เพื่อรองรับนโยบาย  การส่งเสริมสุขภาพชุมชน ของ ภาครัฐ และเอกชน".

 

Pages Facebook บริษ้ท..http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/stick_figure_chasing_money_sm_wm.gifhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/images%20(1).jpghttp://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/stick_figures_team_puzzle_sm_wm.gifhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/thailand_flag_perspective_anim_sm_wm.gif

สดวกในการประสานงานทางโทรศัพท์มือถือhttp://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/fitness11/line-15-535x535-150x150.png Line ID: piya101http://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat//talking_on_cell_phone_PA_sm_wm.gif

คล่องตัว ดูwebsite,email,แซต,ข้อความ,ฯลฯของทางบริษัท ทาง LINE ผ่านโทรศัพท์มือถือ

โรงงาน-ผู้ผลิต-จำหน่าย    เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง    เครื่องเล่นสนามกลาง

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/fitness11/detail_img_2_121107100828.jpg

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/385360_403102853110524_297148545_n.jpg

 

http://www.webwewin.com/upload/image_store/chittirat/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.jpg 

 

http://www.webwewin.com/upload/image_store/piyawat/2RF-logo.jpg ร้านรุ่งโรจน์ เลขที่ 342/10 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
........................................................................................................................................................

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกาย,Outdoor  Playground, สนามเด็กเล่น ราคา,ขายเครื่องออกกำลังกาย, ขายสนามเด็กเล่น, ฟิตเนสกลางแจ้ง, จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายสำหรับเด็ก, สนามเด็กเล่น,เครื่องเล่นสำหรับเด็ก,ผู้ผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกาย, ขายอุปกรณ์ออกกำลังกาย, เครื่องฟิตเนสกลางแจ้ง, โรงงานเครื่องออกกำลังกาย, ขายฟิตเนสกลางแจ้ง
Website นี้ ออกแบบง่ายมาก คุณก็ทำได้ เหมือนทำบน Mirosoft word,xcel มีโปรแกรมให้ทดลองใช้ฟรีครับ
ผมก็ซื้อมาใช้ไม่ใช่ผู้ขายครับ ดีจึงบอกต่อ ลองศึกษาดูและจะชอบ คนไทยทำ Software เอง ดลิ๊กเลยครับ
http://www.attraction-tool.com/?iam=chit

การตลาดแบบดึงดูด,attraction marketing